miercuri, 26 martie 2008

Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 144 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

În mod obişnuit, în ţară şi în străinătate, Universitatea din Bucureşti este considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România. Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea noastră ca una din instituţiile de referinţă pentru întreaga societate românească. Iar recunoaşterea internaţională nu a întârziat să apară. Sondajul efectuat anul trecut de cunoscuta publicaţie The Times Higher Education Supplement, plasa instituţia noastră academică între primele 500 ale lumii, fiind singura universitate din ţară prezentă în acest top internaţional de prestigiu.

Universitatea din Bucureşti oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 22 programe de scurtă durată, peste 75 de programe de lungă durată, 12 programe în forma de învăţământ deschis şi la distanţă, peste 120 programe de masterat, peste 50 programe de doctorat, programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. Toate programele oferite sunt acreditate sau autorizate. Diplomele acordate de Universitatea din Bucureşti sunt recunoscute în majoritate ţărilor lumii. În cadrul Universităţii din Bucureşti funcţionează programe de studii organizate în colaborare cu universităţi prestigioase din străinătate. Absolvenţii acestor programe primesc diplome din partea Universităţii din Bucureşti şi a universităţii partenere. Universitatea din Bucureşti este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. Portofoliul activităţii ştiinţifice este remarcabil. Valoarea granturilor câştigate prin competiţie naţională (CNCSIS şi ale Academiei Române) a fost anul trecut de 7.409.553 lei, pe masa de lucru a celor 354 profesori, 294 conducători de doctorat, 287 cercetători şi 3.377 doctoranzi aflându-se în derulare circa o sută contracte internaţionale. Valoarea acestora din urmă a fost de 2.688.000 lei. În cele 5 platforme de cercetare au fost antamate contracte de cercetare a căror valoare depăşeşte 13,3 milioane lei. Nu putem să nu amintim de cele 765 de contracte PN2, inclusiv cele din cadrul Programului „Cercetare de Excelenţă” a căror valoare totală se apropie de 60 milioane lei.

În ultimii ani instituţia noastră s-a situat, în mod constant, pe primul loc în competiţiile naţionale pentru fonduri de cercetare. Unele dintre unităţile de cercetare au obţinut statutul de excelenţă la nivel european. Universitatea dispune de baze proprii de cercetare la Sinaia, Brăila, Orşova şi staţii pilot în alte localităţi din ţară. Universitatea din Bucureşti este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: peste 100 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din peste 40 de ţări. Anual peste 1000 de studenţi ai Universităţii din Bucureşti efectuează, în cadrul unui mare număr de programe academice, stadii de formare sau de specializare în universităţi din Europa de Vest, S.U.A., Canada, Japonia, etc.
Universitatea din Bucureşti a fost şi este iniţiatoarea unor măsuri importante de reformă şi dezvoltare a învăţământului superior care au fost preluate de alte universităţi din ţară sau au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale. În anul 2000, Universitatea din Bucureşti a primit Diploma de Excelenţă conferită de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Rectoratul Universităţii din Bucureşti

Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5
Cod poştal 050107, Bucureşti, România Tel.: +40 21 307 73 00
+40 21 315 71 87 Fax: +40 21 313 17 60

Niciun comentariu: