miercuri, 26 martie 2008

RATB Tramvaie

Linia 4 (ducere): Zetarilor, Str. Zetarilor, Str. Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Sura Mare.
(întoarcere): Sura Mare, Sos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zetarilor, Zetarilor.

Depoul: Alexandria

Linia 5 P-ta. Sf. Gheorghe, Str. Cavafii Vechi, Cal. Mosilor, Str. Armenească, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Bd. Barbu Văcărescu, Bd. Aviator Serbănescu, Bd. Aerogării, Aeroportul Băneasa.

Depoul: Giurgiului

Linia 7 C.F.R. Progresu, Sos. Giurgiului, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, P-ta. Unirii.

Depoul: Alexandria

Linia 8 Depoul Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timisoara, Sos. Progresului, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Zetarilor.

Depoul 1: Militari
Depoul 2: Alexandria

Linia 14 Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Cal. Traian, Cal. Călărasilor, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Camil Ressu, Comp. R.A.T.B. Titan.

Depoul: Titan

Linia 16 P-ta. Sf. Gheorghe, Str. Cavafii Vechi, Cal. Mosilor, Str. Armenească, Str. Vasile Lascăr, Str. Viitorului, Str. Lizeanu, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompei, Platforma Industrială Pipera.

Depoul: Giurgiului

Linia 19 (ducere): Comp. R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Podul Timpuri Noi, Bd. Ghe.Sincai, Cal. Serban Vodă, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Sura Mare.

(întoarcere): Sura Mare, Sos. Giurgiului, P-ta. Eroii Revolutiei, Cal. Serban - Vodă, Bd. Ghe. Sincai, Podul Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Th. Pallady, Comp. R.A.T.B. Titan.

Depoul: Titan

Linia 20 (ducere): Laromet S.A., Bd. Bucurestii - Noi, Podul Constanta, Cal. Grivitei, Bd. Ion Mihalache, P-ta. Victoriei, Str. Buzesti, Cal. Berzei, Cal. Plevnei.

(întoarcere): Cal. Plevnei, Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Gr. Cobălcescu, Cal. Berzei, Str. buzesti, P-ta. Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Cal. Grivitei, Podul Constanta, Bd. Bucurestii - Noi, Laromet S.A..

Depou: Bucurestii - Noi

Linia 21 Helitube, Sos. Colentina, Cal. Mosilor, Str. Cavafii Vechi, P-ta. Sf. Gheorghe.

Depoul: Coelntina

Linia 23 Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudesti, Bd. Octavian Goga, Pasajul Mărăsesti, Bd. Mărăsesti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, Cal. Rahovei, Cal. Ferentari, Prel. Ferentari, Zetarilor.

Depoul 1: Titan

Depoul 2: Giurgiului

Linia 24 (ducere): Cart. Dămăroaia, Bd. Gloriei, Bd. Bucurestii - Noi, Podul Constanta, Cal. Grivitei, Bd. Ion Mihalache, P-ta. Victoriei, Str. Buzesti, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord 2.

(întoarcere): Gara de Nord 2, Cal. Grivitei, Str. Buezesti, P-ta. Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Cal. Grivitei, Podul Constanta, Bd. Bucurestii - Noi, Bd. Gloriei, Cart. Dămăroaia.

Depoul: Bucurestii - Noi

Linia 25 Depoul Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timisoara, Sos. Progresului, Str. Dr. C-tin Istrate, Sos. Viilor, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Giurgiului, C.F.R. Progresu.

Depou 1: Militari

Depou 2: Giurgiului

Depou 3: Alexandira

Linia 27 Comp. R.A.T.B. Titan, Bd. Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudesti, Bd. Octavian Goga, Pasajul Mărăsesti, Bd. Mărăsesti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, P-ta. Unirii.

Depoul: Alexandria

Linia 31 (ducere): Depoul Victoria, Str. Mexic, Pasajul Victoria, Sos. N. Titulescu, Str. Dr. I. Felix, Bd. Ion Mihalache, P-ta. Victoriei, Str. Buzesti, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord 2.

(întoarcere): Gara de Nord 2, Cal. Grivitei, Str. Buzesti, P-ta. Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. I. Felix, Sos. N. Titulescu, Pasajul Victoria, Str. Mexic, Depoul Victoria.

Depoul: Victoria

Linia 32 Depoul R.A.T.B. Alexandria, Sos. Alexandriei, Cal. Rahovei, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Piata Unirii.

Depoul: Alexandria

Linia 34 (ducere): Sura Mare, Sos. Giurgiului, P-ta. Eroii Revolutiei, Cal. Serban - Vodă, Bd. Ghe. Sincai, Podul Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, Sos. Stefan cel Mare, Bd. Ferdinand, Sos. Pantelimon, Granitul.

(întoarcere): Granitul, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Sos. Stefan cel Mare, Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Podul Timpuri Noi, Bd. Ghe. Sincai, Cal. Serban - Vodă, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Sura Mare.

Depoul 1: Giurgiului

Depoul 2: Titan

Depoul 3: Alexandria

Linia 36 Republica, Bd. Basarabiei, Bd. Chisinău, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Sos. Stefan cel mare, Str. Lizeanu, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompei, Platforma Industrială Pipera.

Depoul: Giurgiului

Linia 41 P-ta. Presei Libere, Bd. Mărăsti, Bd. Maresal Averescu, Str. Turda, Podul Grant, Sos. Crângasi, Podul Ciurel, Sos. Virtutii, Pasajul Lujerului, Str. Brasov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Depoul 1: Bucurestii - Noi

Depoul 2: Alexandria

Linia 42 (ducere): P-ta. Presei Libere, P-ta. Montreal, Bd. Expozitiei, Str. Dornei, Str. Putul lui Crăciun, Bd. Ion Mihalache, P-ta. Victoriei, Str. Buzesti, Cal. Berzei, Cal. Pelvnei.

(întoarcere): Cal. Plevnei, Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Gr. Cobălcescu, Cal. Berzei, Str. Buezesti, P-ta. Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Clăbucet, Bd. Expozitiei, P-ta. Montreal, P-ta. Presei Libere.

Depoul: Bucurestii - Noi.

Linia 44 Cart. 16 Februarie, Cal. Giulesti, Sos. Orhideelor.

Depoul: Giulesti

Linia 45 (ducere): Mezes, Sos. Chitilei, Podul Constanta, Cal. Grivitei, Bd. Ion Mihalache, P-ta. Victoriei, Str. Buzesti, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord 2.

(întoarcere): Gara de Nord 2, Cal. Grivitei, Str. Buzesti, P-ta. Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Cal. Grivitei, Podul Constanta, Sos. Chitilei, Mezes.

Depou: Bucurestii - Noi

Linia 47 Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Sos. Progresului, Bd. Timisoara, C.E.T. Vest - Militari.

Depoul: Militari

Linia 55 Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Sos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Cal. Călărasilor, Bd. Basarabia, Republica S.A..

Depoul 1: Titan

Depoul 2: Giurgiului

Niciun comentariu: