miercuri, 26 martie 2008

RATB Troleibuze

Linia 61 P-ta. Rosetti, P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Sos. Cotroceni, P-ta. Leului, Bd. Iuliu Maniu, Master S.A..

Depoul: Bujoreni

Linia 62 (ducere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei,Str. Constantin Noica ,Pod Cotroceni, Sos. Cotroceni, P-ta. Leului, Bd. Iuliu Maniu, Liceul Industrial Auto.

(întoarcere): Liceul Industrial Auto, Bd. Iuliu Maniu, P-ta. Leului, Sos. Cotroceni, Pod Cotroceni, Str.Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Sos. Gării de Nord, P-ta. Gării de Nord, Gara de Nord.

Depoul: Bujoreni

Linia 65 P-ta. Sfintii Voievozi, Str. Occidentului, P-ta. Buzesti, Str. Gh. Polizu, Cal. Grivitei, Pasajul Constantei, Bd. Bucurestii-Noi, Str. Pajurei, Dridu.

Depoul: Bucurestii-Noi

Linia 66 (ducere): Spitalul Fundeni, Str. Sportului, Sos. Colentina, Cal. Mosilor, Bd. Carol I, P-ta. Rosetti, P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Cal. Plevnei, Vasile Pârvan.

(întoarcere): Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, P-ta. Rosetti, Bd. Carol I, Cal. Mosilor, Sos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni.

Depoul: Vatra luminoasă

Linia 69 (ducere): Valea Argesului, Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, P-ta. Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, P-ta. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand I, Sos. Gării Obor, Baicului.

(întoarcere): Baicului, Sos. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Bd. Carol I, P-ta. Rosetti, P-ta. Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Carol Davila, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argesului, Valea Argesului.

Depoul: Bujoreni

Linia 70. (ducere): Bd. Basarabiei, Str. Lucretiu Pătrăscanu, Str. Constantin Brâncusi, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budila, Str. Tepes Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, P-ta. Rosetti, P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Cal. Plevnei, Vasile Pârvan.

(întoarcere): Vasile Pârvan, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, P-ta. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncusi, Str. Lucretiu Pătrăscanu, Bd. Basarabiei.

Depoul: Vatra Luminoasă

Linia 71 (ducere): Valea Argesului, Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord),, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, P-ta. Leului, Sos. Cotroceni, Podul Cotroceni, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Sos. Gării de Nord, P-ta. Gării de Nord, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Pod Cotroceni, Sos. Cotroceni, P-ta. Leul, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argesului, Valea Argesului.

Depoul: Bujoreni

Linia 73 P-ta. Sudului, Str. Serg. Nitu Vasile, Bd. Alexandru Obregia, Turnu Măgurele.

Depoul: Berceni

Linia 74 P-ta. Sudului, Str. Serg. Nitu Vasile, Str. Emil Racovita, Str. Turnu Măgurele, Turnu Măgurele.

Depoul: Berceni

Linia 76 P-ta. Sudului, Str. Serg. Nitu Vasile, Str. Izvorul Rece, Str. Resita, P-ta. Resita.

Depoul: Berceni

Linia 79 (ducere): Bd. Basarabiei, Str. Lucretiu Pătrăscanu, Str. Constantin Brâncusi, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budila, Str. Tepes Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Dacia, P-ta. Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. Ghe. Manu, Str. Occidentului, Sos. Ghe. Polizu, Cal. Grivitei, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nord, Bd. Ghe. Duca, Bd. Alex. I. Cuza, Str. Dr. Leonida Varnali, Sos. Ghe. Polizu, Str. Occidentului, Str. Ghe. Manu, Bd. Lascăr Catargiu, P-ta. Romană, Bd. Dacia, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncusi, Str. Lucretiu Pătrăscanu, Bd. Basarabiei.

Depoul: Vatra Luminoasă

Linia 85(ducere): Baicului, Sos. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Bd. Carol I, P-ta. Rosetti, P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Sos. Gării de Nord, P-ta. Gării de Nord, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, P-ta. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand I, Sos. Gării Obor, Baicului.

Depoul: Vatra Luminoasă

Linia 86 Stadionul National ,,Lia Manoliu”, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Dacia, P-ta. Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. Ghe. Manu, Str. Occidentului, Sos. Ghe. Polizu, Cal. Grivitei, Pod Constanta, Bd. Bucurestii - Noi, Str. Pajurei, Dridu.

Depoul: Vatra Luminoasă

Linia 90 (ducere): Stadionul National ,,Lia Manoliu”, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, P-ta. Rosetti, P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihai Kogălniceanu, P-ta. Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Carol Davila, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Ialomitei, Valea Ialomitei.

(întoarcere): Valea Ialomitei, Str. Valea Ialomitei, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, P-ta. Operei, Bd. Mihail Kogalniceanu, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, P-ta. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul National ,,Lia Manoliu”.

Depoul: Vatra Luminoasă

Linia 91 (ducere): Valea Ialomitei, Str. Valea Ialomitei, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Bagdasar, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, P-ta. Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Mihail Kogălnicean, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, P-ta. Rosetti.

(întoarcere): P-ta. Rosetti, P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Carol Davila, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Bd. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Ialomitei, Valea Ialomitei.

Depoul: Bujoreni

Linia 92 (ducere): Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncusi, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budila, Str. Tepes Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, P-ta. Rosetti, P-ta. Univrsitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Cal. Plevnei, Vasile Pârvan.

(întoarcere): Vasile Pârvan, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, P-ta. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Bd. Constantin Brâncusi, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Barajul Dunării.

Depoul: Vatra luminoasă

Linia 93 (ducere): Valea Ialomitei, Str. Valea Ialomitei, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, P-ta. Leul, Sos. Cotroceni, Pod Cotroceni, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Sos. Gării de Nord, P-ta. Gării de Nord, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Pod Cotroceni, Sos. Cotroceni, P-ta. Leul, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Ialomitei, Valea Ialomitei.

Depoul: Bujoreni

Linia 96 (ducere): Depoul R.A.T.B. Alexandria, Sos. Alexandriei, Sos. Antiaeriană, Drumul Sării, Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Splaiul Independentei, Str. C-tin. Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Sos. Gării de Nord, P-ta. Gării de Nord, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Cal. Stirbei Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Drumul Sării, Sos. Antiaeriană, Sos. Alexandriei, Depoul R.A.T.B. Alexandria.

Depoul: Bujoreni

Linia 97 P-ta. Sfintii Voievozi, Str. Occidentului, Sos. Gh. Polizu, Cal. Grivitei, Pasjul Constantei, Bd. Bucurestii – Noi, Strandul Străulesti.

Depoul : Bucurestii - Noi

Niciun comentariu: