miercuri, 26 martie 2008

Academia Tehnică Militară din BucureştiAcademia Tehnică Militară din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior acreditată, fiind supusă evaluării periodice de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare.


În Academia Tehnică Militară se desfăşoară învăţământ de formare a ofiţerilor ingineri şi învăţământ postuniversitar de diferite niveluri, pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi celorlalte structuri ale sistemului naţional de apărare (Ministerul de Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază), precum şi la solicitarea unor parteneri externi.

Academia Tehnică Militară a fost formată prin reorganizarea Şcolii de Război, instituţia de învăţământ militar superior înfiinţată de Regele Carol al II-lea în 1937.

Învăţământul politehnic superior militar s-a dezvoltat continuu, în concordanţă cu exigenţele învăţământului superior pe plan naţional, şi cu necesităţile armatei, urmărind atât pregătirea ştiinţifică, tehnică şi militară, cât şi calităţile morale necesare ofiţerului inginer.

Academia Tehnică Militară pregăteşte în domeniul licenţă, masterat, doctorat. Dintre masteratele cu specific în apărare naţională, securitate şi ordine publică este şi masteratul "Managementul Tehnologiei Informaţiei"

Bulevardul George Cosbuc nr. 81-83, Sector 5, BUCURESTI, Cod postal 050141, www.mta.ro

TELEFON: (+40) 21 335 46 60
FAX: (+40) 21 335 57 63
EMAIL: atm@mta.ro (mesaje de interes general)
webmaster@mta.ro (mesaje legate de acest site)
admiterea@mta.ro (pentru informatii privind admiterea)

Niciun comentariu: