miercuri, 26 martie 2008

Academia de Poliţie Alexandru Ioan CuzaAcademia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este organizată pe trei facultăţi:
- Facultatea de Poliţie, care pregăteşte ofiţeri specialişti, licenţiaţi în domeniul fundamental de ştiinţe: „Ştiinţe juridice”, domeniul pentru studii universitare de licenţă „Drept”, specializarea: „Ordine şi siguranţă publică”;
- Facultatea de Pompieri, care pregăteşte ofiţeri specialişti – inginer cu diplomă în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul fundamental pentru studii de licenţă „Instalaţii”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”;
- Facultatea de Arhivistică, care pregăteşte specialişti, licenţiaţi în domeniul fundamental „Ştiinţe umaniste”, domeniul pentru studii universitare de licenţă „Istorie”, specializarea „Arhivistică”.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este condusă de Senatul Universitar, prezidat de Rector. Fiecare facultate din structura instituţiei desemnează reprezentanţi în Senatul Universitar, cadre didactice şi studenţi, potrivit legii şi Cartei universitare.

Conducerea operativă a instituţiei este asigurată de Biroul Senatului, alcătuit din Rector, în calitate de preşedinte, prorectori, secretar ştiinţific, director general administrativ, decanii facultăţilor, contabil şef, şef Serviciu Management Resurse Umane, preşedintele Consiliului Naţional al Poliţiştilor din academie, secretar şef al Academiei şi un reprezentant al studenţilor.

RECTOR
Chestor
Prof.univ.dr. Luca IAMANDI
Tel: 317.55.23 interior 17100
Fax: +4021/317.55.17
e-mail:
Absolvent al Colegiului National de Aparare
Membru al Asociaţiei Internaţionale a Politistilor
Ordinul “Serviciul credincios” în gradul de Cavaler
Ordinul “Semnul onorific – 20 ani”
Membru al Fundatiei Colegiului National de Aparare al Romaniei

PRORECTOR
Comisar sef
Conf.univ.dr. Barbu VLAD
Tel: +4021/317.55.23 interior 17103
Fax: +4021/317.55.17
e-mail:
Membru al Asociatiei Internationale a Politistilor
Ordinul "Meritul Militar clasa II-a"
Ordinul "Virtutea Militara" An gradul de Cavaler
Presedinte al Corpului National al Politistilor - Departamentul Academia de Politie

PRORECTOR
Chestor
Prof. univ.dr. Mihai BADESCU
Tel: +4021/317.55.23 interior 17106
Fax: +4021/317.55.17
e-mail:
Membru al Societatii Romane de Criminologie, Criminalistica si Penologie
Membru al Asociatiei Expertilor Europeni Atestati (A.E.X.A.)
Membru al Asociatiei Internationale a Politistilor
Ordinul "Meritul Militar clasa III-a"


SECRETAR SEF
Comisar sef, Conf.univ.dr. Marius CHERVASE
Tel: +4021/317.55.23 interior 17112
Fax: +4021/317.55.17
e-mail:
Vicepresedinte al Corpului National al Politistilor - Departamentul Academia de Politie
Membru al Asociatiei Internationale a Politistilor

SECRETAR STIINTIFIC AL SENATULUI
Comisar sef, Lectoruniv.dr. Aurel NEAGU
Tel: +4021/317.55.23 interior 17311
Fax: +4021/317.55.17
e-mail:
Vicepresedinte al Corpului National al Politistilor - Departamentul Academia de Politie
Membru al Asociatiei Internationale a Politistilor

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Comisar sef ing. Marian BACAN
Tel: +4021/317.55.23 interior 17108
Fax: +4021/311.48.14
e-mail:

SEF SERVICIU RESURSE UMANE
Comisar sef Ion VERBONCU
Tel: +4021/317.55.23 interior 17113
Fax: +4021/317.55.17
Membru al Asociatiei Internationale a Politistilor
Ordinul "Virtutea militara" in gradul de Comandor
Ordinul "Semnul onorific - 20 ani"

SEF SERVICIU FINANCIAR
Comisar sef Dorel MACARESCU
Tel: +4021/317.55.23 interior 17140
Fax: +4021/317.55.17
Membru al Asociatiei Internationale a Politistilor
Ordinul "Meritul Militar clasa a II-a"

Niciun comentariu: