miercuri, 26 martie 2008

RATB Autobuze

101. (ducere): Doamna Ghica, Sos. Colentina, Str. Ziduri Mosi, Sos. Pantelimon, Bd. Chisinau, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

(întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Sos. Stefan cel Mare, Bucur - Obor, Sos. Coelntina, Doamna Ghica.

Autobaza: Pipera

102. (ducere): Bd. Basarabiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Pod Vitan, Sos. Vitan Bârzesti, Str. Serg. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Sos. Giurgiului.

(întoarcere): Sos. Giurgiului, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Str. Serg. Ion Iriceanu, Sos. Vitan – Bârzesti, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncusi, Str. Lucretiu Pătrăscanu, Bd. Basarabiei.

Autobaza: Titan

103.Republica S.A., Str. Industriilor, Str. Drumul între Tarlale, Isovolta S.A..

Autobaza: Titan

104. (ducere): P-ta. Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Bd. Eroilor, Splaiul Independentei, P-ta. Unirii, Bd. Unirii, P-ta. Alba Iulia, Bd. Decebal, P-ta. Eudoxiu Hurmuzachi, Sos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul National ,,Lia Manoliu”.

(întoarcere): Stadionul National ,,Lia Manoliu”, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Sos. Mihai Bravu, P-ta. Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, P-ta. Unirii, Bd. I.C.Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independentei, P-ta. Operei.

Autobaza: Pipera

105. (ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Râul Doamnei, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brasov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Pod Grozăvesti, Sos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Afluentului, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, P-ta. Gării de Nord, Cal. Grivitei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Av. Popisteanu, Bd. Expozitiei, P-ta. Montreal, P-ta. Presei Libere.

(întoarcere): P-ta. Presei Libere, P-ta. Montreal, Bd. Expozitiei, Str. Av. Popisteanu, Bd. Ion Mihalache, Cal. Grivitei, P-ta. Gării de Nord, Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Sos. Orhideelor, Pod Grozăvesti, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brasov, Str. Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Râul Doamnei, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Militari

106. (ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Str. Mărgelelor, Str. Stefan Bogdan Stan, Str. Pălălutelor, Str. Tufănelelor, Str. Cătinei, Cart. Rosu.

(întoarcere): Cart. Rosu, Str. Piscu Crăsani, Str. Pălărutelor, Str. Mărgelelor, Str. Stefan Bogdan Stan, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Sos. Virtutii, Lujerului.

Autobaza: Alexandria

112. Mezes – Chitila, Bd. Laminorului, Bd. Bucurestii – Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculesti, Sos. Străulesti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Bd. Aerogării, Pasjul Băneasa, Str. Nicolae Caramfil, Sos. Pipera, C.F.R. Constanta.

Autobaza: Floreasca

116. (ducere): Gara Progresu, Sos. Giurgiului, Str. Luică, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Sos.Oltenitei, P-ta. Eroii Revolutiei, Cal. Serban Vodă, Bd. Dimitrie Cantemir, P-ta. Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, P-ta. Sf. Vineri.

(întoarcere): P-ta. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, P-ta. Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Cal. Serban Vodă, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Bd. C-tin- Brâncoveanu, Str. Luică, Sos. Giurgiului, Gara Progresu.

Autobaza: Alexandria

117. (ducere): P-ta. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, P-ta. Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, Cal. Rahovei, Sos. Progresului, Str. Năsăud, Cal. Ferentarilor, Sos. Sălaj, Cart. Sălaj.

(întoarcere): Cart. Sălaj, Str. Bacău, Sos. Sălaj, Cal. Ferentarilor, Str. Năsăud, Sos. Progresului, Cal. Rahovei, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, P-ta. Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, P-ta. Sf. Vineri.

Autobaza: Alexandria

122. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Stirbei – Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, P-ta. 21 Decembrie 1989, P-ta. Universitătii.

(întoarcere): P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Operei, Splaiul Independentei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Sos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Ferentari

123. (ducere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Pod Cotroceni, Splaiul Independentei, P-ta. Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

(întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, P-ta. Unirii, Splaiul Independentei, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Str. Afluentului, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza: Nordului

124. (ducere): P-ta. Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Bd. Eroilor, Splaiul Independentei, P-ta. Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Splaiul Unirii, Aisteda.

(întoarcere): Aisteda, Splaiul Unirii, Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independentei, P-ta. Operei.

Autobaza: Ferentari

125. Turnu Măgurele, Str. Turnu Măgurele, Sos. Berceni, Soseaua de Centură, Silflor Move.

Autobaza: Ferentari

126. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Stirbei – Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, P-ta. Romană.

(întoarcere): P-ta. Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Stirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Str. Brasov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza : Ferentari

131. (ducere): Aeroportul Băneasa, Sos. Bucuresti – Ploiesti, P-ta. Presei Libere, Sos. Pavel Kisseleff, P-ta. Arcului de Triumf, Str. Maresal C-tin. Prezan, P-ta. Charles de Gaule, Cal. Dorobantilor, P-ta. Al. Lahovary, Bd. Gh. Magheru, P-ta. Romană.

(întoarcere): P-ta. Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobantilor, P-ta. Charles de Gaule, Bd. Maresal C-tin. Prezan, P-ta. Arcului de Triumf, Sos. Pavel Kisseleff, P-ta. Presei Libere, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Aeroportul Băneasa.

Autobaza: Nordului

133. (ducere): Str. Fluviului, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Sos. Gării de Nord, P-ta. Gării de Nord, Cal. Grivitei, Bd. Dacia, Foisorul de Foc, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Cal. Văcărestilor, Bd. Tineretului.

(întoarcere): Bd. Tineretului, Cal. Văcărestilor, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Str. Traian, Foisorul de Foc, Bd. Dacia, Cal. Grivitei, P-ta. Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Str. Fluviului.

Autobaza: Ferentari

135. (ducere): C.F.R. Constanta, Sos. Pipera, Cal. Floreasca, Str. Polonă, Bd. Dacia, Foisorul de Foc, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

(întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Foisorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Mihai Eminescu, Str. Polonă, Cal. Floreasca, Sos. Pipera, C.F.R. Constanta.

Autobaza: Pipera

136. (ducere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timisoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, P-ta. Leul, Bd. Geniului, Sos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertătii, Str. Izvor, Str. B.P. Hasdeu, Spl. Independentei, Pod Izvor.

(întoarcere): Pod Izvor, Spl. Independentei, Bd. Libertătii, Cal. 13 Septembrie, Sos. Pandurilor, Bd. Geniului, P-ta. Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timisoara, C.E.T. Vest – Militari.

In zilele nelucratoare, pe sensul C.E.T. Vest - Militari - Pod Izvor, traseul este: C.E.T. Vest - Militari, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, P-ta. Leul, Bd. Geniului, Sos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertătii, Str. Izvor, Str. B.P. Hasdeu, Spl. Independentei, Pod Izvor.

Autobaza: Militari

137. (ducere): Carrefour Militari, Soseaua de Centură, Autostrada Bucuresti – Pitesti, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moinesti, Bd. Timisoara, Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Stirbei – Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, P-ta. 21 Decembrie 1989, P-ta. Universitătii.

(întoarcere): P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Operei, Splaiul Independentei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucuresti – Pitesti, Carrefour Militari.

Autobaza: Militari

139. (ducere): P-ta. Zetarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Semănătorului, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Cap. Preda, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Drumul Sării, Str. Lt. Av. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, P-ta. Leul.

(întoarcere): P-ta. Leul, Bd. Geniului, Drumul Sării, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Semănătorului, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, P-ta. Zetarilor.

Autobaza: Ferentari

141. (ducere): P-ta. Zetarilor, Prel. Ferentarilor, Cal. Ferentarilor, Bd. Piptănari, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

(întoarcere): I.M.G.B. - Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Sos. Oltenitei, P-ta. Eroii Revolutiei, Bd. Pieptănari, Cal. Ferentarilor, Prel.Ferentarilor, P-ta. Zetarilor.

Autobaza: Ferentari

143. (ducere): Baicului, Str. Baicului, Str. Electronicii, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Sos. Colentina, Str. Ziduri Mosi, Bd. Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Bucur – Obor.

(întoarcere): Bucur - Obor, Sos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Eectronicii, Str. Baicului, Baicului.

Autobaza: Floreasca

148. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Aleea Privighetorilor, Str. Erou Iancu Nicolae, Băneasa S.A..

Autobaza: Nordului

149. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Pasaj Otopeni.

Autobaza: Nordului

162. Sos. Crângasi, Bd. Constructorilor, Cal. Giulesti, Drumul Săbăreni, Drumul Gării, Magaziile C.F.R. 16 Februarie.

Autobaza : Alexandria

163. Sos. Crângasi, Bd. Constructorilor, Cal. Giulesti, Cart. Giulesti - Sârbi.

Autobaza: Alexandria

168. (ducere): P-ta. Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Stirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brasov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argesului, Valea Argesului.

(întoarcere): Valea Argesului, Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brasov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Stirbei – Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, P-ta. Romană.

Autobaza: Alexandria

173. (ducere): Sura Mare, Sos. Giurgiului, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Viilor, Str. Odoarei, Cal. Rahovei, Str. Mihail Sebastian, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argesului, Valea Argesului.

(întoarcere): Valea Argesului, Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brasov, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Cal. Rahovei, Str. Odoarei, Sos. Viilor, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Sura Mare.

Autobaza: Militari

178. (ducere): Comp. Com. Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Sos. Virtutii, Sos. Crângasi, Cal. Giulesti, Cal. Plevnei, Str. Afluentului, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Cal. Stirbei – Vodă, Sala Palatului.

(întoarcere): Sala Palatului, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budisteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Str. Fluviului, Cal. Plevnei, Cal. Giulesti, Podul Grant, Sos. Crângasi, Sos. Virtutii, Bd. Uverturii, Str. Dezrobirii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Comp. Com. Apusului.

Autobaza: Militari

181. (ducere): Dristorului, Str. Râmnicu Vălcea, Cal. Vitan, Pod Vitan, Sos. Vitan – Bârzesti, I.N.M.B..

(întoarcere): I.N.M.B., Sos. Vitan – Bârzesti, Pod Vitan, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, Bd, Camil Ressu, Dristorului.

Autobaza: Titan

182. (ducere): Gara de Nord 2, Bd. Gh. Duca, Bd. Al. I. Cuza, Sos. N. Titulescu, Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobantilor, P-ta. Dorobantilor, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Sos. Colentina, Sos. Fundeni, Institutul Oncologic Bucuresti.

(întoarcere): Institutul Oncologic Bucuresti, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Bd. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, P-ta. Dorobantilor, Cal. Dorobantilor, Bd. Iancu de Hunedoara, Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Alex. I Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord 2.

Autobaza: Nordului

205.(ducere): Bioterra, Str. Ion Ionescu de la Brad, Sos. Bucuresti-Ploiesti, P-ta. Presei Libere, Sos. Pavel D. Kisseleff, P-ta. Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Sos. Polizu, Cal. Grivitei, P-ta. Gării de Nord, Gara de Nord 2.

(întoarcere): Gara de Nord 2, P-ta. Gării de Nord, Bd. Gh. Duca, Bd. Al. I. Cuza, Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, P-ta. Arcului de Triumf, Sos. Pavel D. Kisselef, P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Bioterra.

Autobaza: Nordului

220. (ducere): P-ta. Rahova, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Semănătorului, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Zetarilor, Str. Anghel Alexandru, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

(întoarcere): I.M.G.B. – Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zetarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Semănătorului, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Cap. Preda, P-ta. Rahova.

Autobaza: Ferentari

221. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Ialomitei, Str. Valea Oltului, Bd. Timisoara, C.E.T. Vest – Militari.

(întoarcere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timisoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Ialomitei, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brasov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Militari

226. (ducere): P-ta. Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Stirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Sos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Sos. Alexandriei, Depoul R.A.T.B. Alexandria.

(întoarcere): Depoul R.A.T.B. Alexandria, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Stirbei – Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, P-ta. Romană.

Autobaza: Floreasca

232. (ducere): Turnu Măgurele, Str. Turnu Măgurele, Sos. Berceni, Sos. Oltenitei, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Bd. Mărăsesti, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, P-ta. Unirii.

(întoarcere): P-ta. Unirii, Al. II, Al. III, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăsesti, Str. Dr. C-tin. Istrate, Sos. Viilor, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Sos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, Turnu Măgurele.

Autobaza: Ferentari

236. (ducere): Carrefour Militari, Soseaua de Centură a Municipiului Bucuresti, Autostrada Bucuresti – Pitesti, Municipiul Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, P-ta. Leul, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, P-ta. Operei.

(întoarcere): P-ta. Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Sos. Cotroceni, P-ta. Leul, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucuresti – Pitesti, Com. Chiajna, Carrefour Militari.

Autobaza: Militari

241. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

Autobaza: Ferentari

242. P-ta. Sudului, Str. Serg. Nită Vasile, Bd. Alex. Obregia, Bd. Metalurgiei, Piata de Gross Bucuresti.

Autobaza: Ferentari

246. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Drumul între Tarlale, Sos. Gării Cătelu, Sos. Pantelimon, Granitul S.A..

Autobaza: Titan

253. Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. C-tin. Brâncusi, Str. Lucretiu Pătrăscanu, Sos. Morarilor, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni.

Autobaza: Floreasca

261. (ducere): P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Sisesti, Bd. Oaspetilor, Jandarmeriei.

(întoarcere): Jandarmeriei, Bd. Oaspetilor, Str. Ghe. Ionescu-Sisesti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Sos. Bucuresti - Ploiesti, P-ta. Presei Libere.

Autobaza: Nordului

268. (ducere): Valea Argesului, Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Stirbei – Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, P-ta. 21 Decembrie 1989, P-ta. Universitătii.

(întoarcere): P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Operei, Splaiul Independentei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argesului, Valea Argesului.

Autobaza: Alexandria

282. (ducere): Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, P-ta. Gării de Nord, Cal. Grivitei, Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, P-ta. Arcului de Triumf, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, P-ta. Charles de Gaule, Cal. Dorobantilor, P-ta. Dorobantilor, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikowski, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Sos. Colentina, Str. Maior Băcilă, Str. Pescarilor, Cart. Fundeni.

(întoarcere): Cart. Fundeni, Str. Radovanu,Str. Maior Băcilă, Sos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, P-ta. Dorobantilor, Cal. Dorobantilor, P-ta. Charles de Gaule, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, P-ta. Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Al. I. Cuza, Str. Gh. Duca, P-ta. Gării de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Afluentului, Str. Fluviului.

Autobaza: Floreasca

300. (ducere): P-ta. Clăbucet, Cal. Grivitei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, P-ta. Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, P-ta. George Enescu, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, P-ta. Romană.

(întoarcere): P-ta. Romană, Bd. Lascăr Catargiu, P-ta. Victoriei, Bd. Ion Mihalache, P-ta. Clăbucet.

Autobaza: Pipera

301. (ducere): Băneasa S.A., Str. Erou Iancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aviatorilor, P-ta. Charles de Gaule, Cal. Dorobantilor, P-ta. Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, P-ta. Romană.

(întoarcere): P-ta. Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobantilor, P-ta. Charles de Gaule, Bd. Aviatorilor, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Aleea Privighetorilor, Str. Erou Iancu Nicolae, Băneasa S.A..

Autobaza: Pipera

304. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Sos. Odăii, Sos. Bucuresti – Târgoviste, Bd. Bucurestii – Noi, Laromet S.A..

Autobaza: Nordului

311. Faur, Poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Sos. Câmpia Libertătii, Str. Baba Novac, Sos. Mihai Bravu, P-ta. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, P-ta. C.A. Rosetti.

(întoarcere): P-ta. C.A. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, P-ta. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, Sos. Câmpia Libertătii, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

Autobaza: Titan

312. (ducere): Turnu Măgurele, Str. Turnu Măgurele, Str. Emil Racovită, Str. Serg. Nită Vasile, Cal. Văcărestilor, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, P-ta. Unirii 2.

(întoarcere): P-ta. Unirii 2, Aleea II, Splaiul Unirii, Cal. Văcărestilor, Str. Serg. Nită Vasile, Str. Emil Racovită, Str. Turnu Măgurele, Turnu Măgurele.

Autobaza: Obregia

313. (ducere): Turnu Măgurele, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Nită Vasile, Cal. Văcărestilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, P-ta. Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, P-ta. Sf. Vineri.

(întoarcere): P-ta. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, P-ta. Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Cal. Văcărestilor, Str. Serg. Nită Vasile, Bd. Alex. Obregia, Turnu Măgurele.

Autobaza: Obregia

323. P-ta. Zetarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Toporasi, Sos. Giurgiului, P-ta. Eroii Revolutiei, Cal. Serban – Vodă, Bd. Gh. Sincai, Pod Timpuri Noi.

Autobaza: Ferentari

330. (ducere): P-ta. Presei Libere, Bd. Expozitiei, Sos. Pavel D. Kisseleff, P-ta. Arcului de Triumf, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, P-ta. Charles de Gaule, Cal. Dorobantilor, Sos. Stefan – cel – Mare, Sos. Mihai Bravu, P-ta. Iancului, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon, Bd. Chisinău, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Barajul Dunării.

(întoarcere): Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinău, Sos. Pantelimon, Sos. Iancului, P-ta. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Sos. Stefan – cel – Mare, Cal. Dorobantilor, P-ta. Charles de Gaule, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, P-ta. Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăsti, P-ta. Presei Libere.

Autobaza: Pipera

331. (ducere): P-ta. Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobantilor, P-ta. Charles de Gaule, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, P-ta. Arcului de Triumf, Sos. Pavel D. Kisseleff, P-ta. Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Gloriei, Cart. Dămăroaia.

(întoarcere): Cart. Dămăroaia, Str. Natatiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, P-ta. Presei Libere, Sos. Pavel D. Kisseleff, P-ta. Arcului de Triumf, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, P-ta. Charles de Gaule, Cal. Dorobantilor, P-ta. Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, P-ta. Romană.

Autobaza: Nordului

335. (ducere): Aeroportul Băneasa, Sos. Bucuresti – Ploiesti, P-ta. Presei Libere, Sos. Pavel D. Kisseleff, P-ta. Arcului de Triumf, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, P-ta. Charles de Gaule, Cal. Dorobantilor, Sos. Stefan –cel- Mare, Sos. Mihai Bravu, P-ta. Iancului, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon, Bd. Chisinău, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Barajul Dunării.

(întoarcere): Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Chisinău, Sos. Pantelimon, Sos. Iancului, P-ta. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Sos. Stefan – cel- Mare, Cal. Dorobantilor, P-ta. Charles de Gaule, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, P-ta. Arcului de Triumf, Sos. Pavel D. Kisseleff, P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Aeroportul Băneasa.

Autobaza: Titan

336. (ducere): Comp. Com. Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, P-ta. Leul, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, P-ta. Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, Bd. Carol I, P-ta. C.A. Rosetti.

(întoarcere): P-ta. C.A. Rosetti, Bd. Caro I, P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Sos. Cotroceni, P-ta. Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Comp. Com. Apusului.

Autobaza: Militari

368. (ducere): P-ta. Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. G. Enescu, Str. Episcopiei, P-ta. G. Enescu, Cal. Stirbei – Vodă, Str. Luterană, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budisteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Stirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, P-ta. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Bd. Timisoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brasov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Răul Doamnei, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

(întoarcere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Râul Doamnei, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brasov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timisoara, Str. Răzoare, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, P-ta. Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Stirbei – Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, P-ta. Romană.

Autobaza: Alexandria

381. P-ta. Resita, Str. Resita, Str. Izvorul Rece, Str. Serg. Nită Vasile, Cal. Văcărestilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul P-ta. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, P-ta. Universitătii, P-ta. 21 Decembrie, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, P-ta. Romană, Bd. Lascăr Catargiu, P-ta. Victoriei.

Autobaza: Obregia

385. (ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, P-ta. Arsenalului, Str. Izvor, Bd. Libertătii, Splaiul Independentei, P-ta. Unirii, Bd. Corneliu Coposu, P-ta. Sf. Vineri.

(întoarcere): P-ta. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, P-ta. Unirii, Splaiul Independentei, Pod Izvor, Splaiul Independentei, Bd. Libertătii, Str. Izvor, P-ta. Arsenalului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

400. Republica S.A., Bd. Basarabiei, Sos. Morarilor, Sos. Fundeni, Sos. Dobroesti, Primăria Com. Dobroesti.

Autobaza: Titan

401. Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Com. Pantelimon, Bd. Biruintei, D.N. 3, Com. Brănesti, Gara.

Autobaza: Titan

402. P-ta. Sudului, Sos. Oltenitei, Com. Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Intr. Danubiana, Danubiana S.A.

Autobaza: Ferentari

404. (ducere): Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Com. Pantelimon, Bd. Biruintei, Str. Sf. Gheorghe, Ferma Pantelimon.

(întoarcere): Ferma Pantelimon, Str. Sf. Gheorghe, Str. Mioritei, Bd. Biruintei, Mun. Bucuresti, Sos. Pantelimon, Granitul S.A..

Autobaza: Titan

405. Carrefour Militari, Sos. De Centură, Sat Rudeni, Com. Chitila, Sos. Banatului, Pasaj C.F.R. Chitila.

Autobaza: Alexandria

406. (ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dreptătii, Bd. Uverturii, Com, Chiajna, Bd. Alex. I. Cuza, Str. Eroului, Str. 30 Decembrie, Monumentul Eroilor.

(întoarcere): Monumentul Eroilor, Str. 30 Decembrie, Str. Eroului, Bd. Alex. I. Cuza, Municipiul Bucuresti, Bd. Uverturii, Sos. Virtutii, Lujerului.

Autobaza: Alexandria

407. Dep. Alexandria, Sos. Alexandriei, Com. Bragadiru, D.N. 6, Com. Buda, Primăria Com. Buda.

Autobaza: Alexandria

408. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnesti, Sos. Domnesti, D.J. 602, D.J. 401, Gara Domnesti.

Autobaza: Alexandria

409. Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Com. Voluntari, Sos. Afumati, Com. Afumati, Moara.

Autobaza: Floreasca

410. Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Cim. Pantelimon, Bd. Biruintei, Sos. De Centură, Com. Cernica, D.J. 301, D.C. 56, Com. Bălăceanca, Spital.

Autobaza: Titan

412. Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Com. Voluntari, Sos. Afumati, Com. Afumati, Com. Petrăchioaia, Posta.

Autobaza: Titan

414. P-ta. Sudului, Sos. Oltenitei, Com. Popesti – Leordeni, Sos. Oltenitei, Drumul Taberei, Str. Leordeni, D.C. 13, Glincarn.

Autobaza: Ferentari

415. Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Com. Voluntari, Sos. Afumati, Sos. de Centură, Sos. Stefănesti, Com. Stefănesti, D.J. 200, Com. Dascălu, Sat Gagu, D.J. 101, Com. Grădistea, Sitaru.

Autobaza: Titan

416. Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Coelntina, Com. Voluntari, Sos. Afumati, Sos. de Centură, Sos. Stefănesti, Com. Stefănesti, D.J. 200, Com. Dascălu, D.C. 184, Moara Vlăsiei.

Autobaza: Titan

417. Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Com. Voluntari, Sos. Afumati, Sos. de Centură, Com. Stefănesti.

Autobaza: Titan

418. P-ta. Sudului, Sos. Berceni, Com. Berceni, Primărie.

Autobaza: Ferentari

419. P-ta. Sudului, Sos. Berceni, Com. Berceni, D.J. 401, Com. Vidra, Magazin.

Autobaza: Ferentari

421. Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucuresti – Pitesti, Sos. de Centură, Dragomiresti Deal, D.J. 100, Dragomiresti Vale, D.J. 501 A, Sat Zurbaua.

Autobaza: Alexandria

422. Clăbucet, Cal. Grivitei, Pasajul Constantei, Sos. Chitilei, Com. Chitila, Str. Banatului, C.F.R. Ploiesti.

Autobaza: Floreasca

423. Clăbucet, Cal. Grivitei, Pasajul Constantei, Sos. Chitilei, Com. Chitila, Str. Banatului, Ferma Chitila.

Autobaza: Floreasca

425. C.F.R. Progresu, Sos. Giurgiului, Com. Jilava, Bumbăcăria Jilava.

Autobaza: Ferentari

426. Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Com. Voluntari, Sos. Afumati, Sos. de Centură, Com. Stefănesti, Sos. Stefănesti, Sat Dascălu.

Autobaza: Titan

427. Ghencea, Bd. Ghencea, Sos. Antiaeriană, Sos. Bucuresti - Magurele, Com. Măgurele, Str. Atomistilor, Facultatea de Fizică, Com. Dumitrana, Scoala.

Autobaza: Alexandria

428. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnesti, Sos. Domnesti, D.J. 602, D.J. 401, Sat Teghes.

Autobaza: AlexandriaS

430. Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Com. Pantelimon, Bd. Biruintei, D.N. 3, Com. Brănesti, D.N. 3, Com. Islaz, Primăria.

Autobaza: Titan

431. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Sos. Antiaeriană, Sos. Bucuresti - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomistilor, Facultatea de Fizică, D.J. 401A, Sat. Alunis, Str. Mielari, Str. Odăi, Com. Jilava, Sos. Giurgiului, Primăria Jilava.

(întoarcere): Primăria Jilava, Str. Morii, Sat. Alunis, D.J. 401A, Facultatea de Fizică, Str. Atomistilor, Municipiul Bucuresti, Sos. Bucuresti – Măgurele, Sos. Antiaeriană, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Alexandria

432. Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Com. Voluntari, Sos. Afumati, Com. Afumati, D.N. 2, Com. Sindrilita, Posta.

Autobaza: Titan

433. Ghencea, Bd. Ghencea, Sos. Antiaeriană, Sos. Bucuresti - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomistilor, Facultatea de Fizică, D.J. 401A, Com. Dărăsti, Posta.

Autobaza: Alexandria

434. P-ta. Sudului, Sos. Oltenitei, Com. Popesti – Leordeni, Sos. Oltenitei, D.N. 4, Agropol – Ferma 4.

Autobaza: Ferentari

439. Dep. Alexandria, Sos. Alexandriei, Com, Bragadiru, D.N. 6, D.J. 401A, Com. Clinceni, Primăria.

Autobaza: Alexandria

443. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, D.N. 1, Otopeni, Săftica, Ciolpani, Silistea Snagovului.

Autobaza: Floreasca

444. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, D.N. 1, Otopeni, Săftica, D.J. 101A, Vlădiceasca, Ciofliceni, Ghermănesti, Snagov Sat, Gruiu, Lipia, D.J. 101B, Nuci, Micsunesti – Moară.

Autobaza: Floreasca

445. C.F.R. Constanta, Sos. Pipera, Sos. pipera – Tunari, Sos. Tunari, Com. Tunari, Sat Dimieni.

Autobaza: Floreasca

446. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, D.N. 1, Otopeni, Săftica, D.J. 101A, Vlădiceasca, Ciofliceni, Ghermănesti, Snagov Sat, Gruiu.

Autobaza: Floreasca

448. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, D.N. 1, Otopeni, Săftica, D.J. 101, Balotesti, Căciulati, Moara Vlăsiei, Grădistea, Sitaru.

Autobaza: Floreasca

449. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, D.N. 1, Otopeni, Săftica, D.J. 101, Corbeanca, Petresti, Tamas, Scoala Tamas.

Autobaza: Nordului

450. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, D.N. 1, Otopeni, Săftica, D.J. 101, Spitalul Balotesti.

Autobaza: Floreasca

451. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, D.N. 1, Otopeni, Săftica, D.J. 101, Balotesti, Căciulati, Moara Vlăsiei.

Autobaza: Floreasca

453. Ghencea, Bd. Ghencea, Sos. Antiaeriană, Sos. Bucuresti - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomistilor, Facultatea de Fizică, Str. Călugăreni, Str. Milcov, Str. Unirii, Str. Chirca, Electromagnetica Vârteju.

Autobaza: Alexandria

454. Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Com. Voluntari, Sos. Afumati, Com. Afumati, Com. Găneasa, Bar.

Autobaza: Floreasca

455. Dep. Alexandria, Sos. Alexandriei, Sos. Bucuresti - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomistilor, Facultatea de Fizică.

Autobaza: Alexandria

456. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Clinceni, D.C. 102, Sat Olteni, D.C. 121, D.J. 401, Primăria Clinceni.

Autobaza: Alexandria

458. Valea Ialomitei, Str. Valea Oltului, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucuresti – Pitesti, D.J. 101, Com. Ciorogârla, Sos. Ciorogârla – Dârvari, Biobaza Dârvari.

Autobaza: Alexandria

459. Granitul S.A., Sos. pantelimon, Com. Pantelimon, Bd. Biruintei, Sos. de Centură, Sos. Cernica, Com. Cernica, D.J. 301, Sat Tânganu.

Autobaza: Titan

460. Laromet, Bd. Bucurestii – Noi, Sos. Bucuresti – Târgoviste, D.N. 14, Oras Buftea.

Autobaza: Floreasca.

461. Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Cim. Pantelimon, Bd. Biruintei, Sos. De Centură, Com. Cernica, D,J. 301, D.C. 55, Sat Căldăraru.

Autobaza: Titan

466. Comp. R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Sat. Cătelu, Com. Glina.

Autobaza: Titan

471. C.F.R. Progresu, Sos. Giurgiului, Com. Jilava, D.N. 5, Com. Copăceni, Statia de pompe.

Autobaza: Ferentari

473. C.F.R. Progresu, Sos. Girugiului, Com. Jilava, D.N. 5, Str. Ungureni, D.J. 401a, Sat Sintesti, Sat Cretesti, Com. Vidra, Magazin.

Autobaza: Ferentari

476. P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, D.N. 1, Otopeni, Săftica, Corbeanca, Tâncăbesti, D.J. 101B, Gara Peris.

Autobaza: Nordului

601. (ducere): Semănătoarea, poarta 2, Splaiul Independentei(malul drept), P-ta. Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Universitătii, P-ta. C.A. Rosetti.

(întoarcere): P-ta. C.A. Rosetti, P-ta. Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, P-ta. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independentei (malul stâng), Campus Regie, Str. Petru Popovăt, Sos. Virtutii, Pod Ciurel, Splaiul Independentei (malul drept), Semănătoarea, poarta 2.

Autobaza: Militari

602. (ducere): Bd. Basarabiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Sos. Mihai Bravu, Cal. Văcărestilor, Sos. Oltenitei, Str. Serg. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Sos. Giurgiului.

(întoarcere): Sos. Giurgiului, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Str. Serg. Ion Iriceanu, Sos. Oltenitei, Cal. Văcăresti, Sos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. C-tin. Brâncusi, Str. Lucretiu Pătrăscanu, Bd. Basarabiei.

Autobaza: Titan

604. Romprim S.A. Sos. Oltenitei, Cal. Văcărestilor, Bd. Tineretului.

Autobaza: Ferenatari

611. (ducere): Sura Mare, Sos. Giurgiului, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Giurgiului, Sos. Oltenitei, Str. Grigore Marin.

(întoarcere): Str. Grigore Marin, Str. Soldanului, Str. Serg. Iriceanu, Sos. Oltenitiei, Sura Mare.

Autobaza: Ferentari

615. (ducere): Sura Mare, Sos. Giurgiului, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Cal. Văcărestilor, Sos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Dristorului.

(întoarcere): Dristorului, Bd. Camil Ressu, Sos. Mihai Bravu, Cal. Văcărestilor, Sos. Oltenitei, Sura Mare.

Autobaza 1: Ferentari

Autobaza 2: Alexandria

634. (ducere): Sos. Pantelimon, Str. Ritmului, Bd. Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Pasajul Bucur - Obor, Sos. Stefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoria, Sos. N. Titulescu, Bd. Alex. I. Cuza, Str. Ghe. Duca, P-ta. Gării de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Afluentului, Str. Fluviului.

(întoarcere): Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, P-ta. Gării de Nord, Cal. Grivitei, Sos. N. Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Sos. Stefan cel Mare, Pasajul Bucur - Obor, Sos. Mihai Bravu, Bd. Ferdianand, Sos. Pantelimon.

Autobaza: Pipera

635. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Drumul Sării, Str. Lt. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G.ral. Vasile Milea, Pod Grozăvesti, Sos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Afluentului, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Cal. Plevnei.

(întoarcere): Cal. Plevenei, Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Gr. Cobălcescu, Cal. Berzei, Bd. Dinicu Golescu, Str. Fluviului, Cal. Plevnei, Sos. Orhideelor, Pod Grozăvesti, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Militari

640. (ducere): P-ta. Unirii 2, Al. II, Al. III, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Cal. Călărasilor, P-ta. Eudoxiu Hurmuzachi.

(întoarcere): P-ta. Eudoxiu Hurmuzachi, Cal. Călărasilor, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, P-ta. Unirii, P-ta. Unirii 2.

Autobaza: Militari

645. (ducere): Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Cal. Grivitei, Podul Constanta, Sos. Chitilei, Vama Chitila.

(întoarcere): Vama Chitila, Sos. Chitilei, Podul Constanta, Cal. Grivitei, Str. Clăbucet, Clăbucet.

Autobaza: Floreasca

682. Baicului, Sos. Gării Obor, Str. Ziduri Mosi, Sos. Colentina, Sos. Andronache, Cartier Andronache.

Autobaza: Floreasca

783. (ducere): P-ta. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, P-ta. Universitătii, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, P-ta. Romană, Bd. Lascăr Catargiu, P-ta. Victoriei, Bd. Aviatorilor, P-ta. Arcului de Triumf, Sos. Pavel D. Kisseleff, P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Com. Otopeni, Cal. Bucuresti, Aeroportul International „Henri Coandă”.

(întoarcere): Aeroportul International „Henri Coandă”, Cal. Bucuresti, Municipiul Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti, P-ta. Presei Libere, Sos. Pavel D. Kisseleff, P-ta. Arcului de Triumf, Bd. Aviatorilor, P-ta. Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, P-ta. Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, P-ta. Universitătii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Al. II, Al. III, P-ta. Unirii.

Autobaza: Pipera

Niciun comentariu: